predavanje

Dobro nam došli na prvo besplatno predavanje o Maharishi ajurvedi u našem centru sa Brankom Čičićem


06.03.2020. od 20 -22haugusta cesarca 18 novi sad

Ajurveda je najstariji živi sistem prirodne medicine, neprekinuta medicinska tradicija koja traje više od 5.000 godina. Prvi puta se pominje u drevnim Vedskim tekstovima, najranijim spisima ljudske civilizacije. Na sanskritu, „Ajus“ znači „život“, a „Veda“ „znanje“. Ajurveda je, dakle, nauka, znanje o životu. „Onaj čije su doše uravnotežene, čija je probavna vatra (Agni) uravnotežena, čija telesna tkiva (Dhatui) i eliminativni procesi (Male) funkcionišu normalno, i čija si čula (Indrija), duh (Manah), i Sopstvo (Atma) ispunjeni blaženstvom, takva osoba se naziva zdravom.“ Sush. Su. 15. 38

AjurVeda, kao umetnost svakodnevnog življenja, podrazumeva brigu o dnevnoj rutini, usklađivanje ličnih životnih ciklusa sa ciklusima Prirode, pravilnu izmenu odmora i aktivnosti, redovnu praksu meditacije, telesne vežbe, ishranu prilagođenu ličnom konstitucionalnom tipu, život u kućama i obavljanje profesionalne aktivnosti u prostorima izgrađenim po večnim principima Mahariši Sthapatja Vede, kao i povoljno društveno okruženje.


Zašto je pulsna dijagnostika toliko važna?


Pulsacije fiziologije su pulsacije svesti. Svest je primarna, fiziologija je njen materijalni izraz. Zato Ajurveda i definiše bolest kao grešku intelekta. Zbir svih pulsacija svesti, svih pulsacija fiziologije, najjasnije se očitava u radijalnoj arteriji. Sa tri prsta položena na lokacije Vate, Pite i Kafe na radijalnoj arteriji, iskusan konsultant Mahariši Ajurvede može saznati mnogo toga o našem zdravlju, našu Prakriti – urođenu konstitucionalnu prirodu, i našu Vikriti – trenutno stanje ravnoteža i neravnoteža Doša. Puls očituje naše emocionalno stanje, socijalne interakcije, i predviđa tok i razvoj našeg mentalnog i telesnog blagostanja u vremenu koje dolazi.

Puls nam kazuje koju Došu treba prvo dovesti u ravnotežu i kako. On nas upućuje na izbor ajurvedskih tretmana, kao i na izbor i način primene etarskih ulja u aromaterapiji.

U čemu se sastoji ajurvedska konsultacija i koliko traje?

Konsultacija u Mahariši AjurVedi traje, približno, 45 minuta.

U konsultaciji se koriste tri tradiconalna vida dijagnostike:

- nadi vigjan,
- prašanam i
- daršanam, odn. čitanje pulsa, uzimanje anamneze i inspekcija.

Svaki od ova tri vida dijagnostike pruža dragocene podatke o vrsti i stepenu neravnoteža klijenta. Na primer, pulsna dijagnostika nam pruža informaciju o urođenoj prirodi osobe, tzv. prakriti, zatim o trenutnom stanju ravnoteže doša, Vate, Pite i Kafe (vikriti). Pomoću nje otkrivamo lokacije neravnoteža u subdošama (pod-došama), promene u dhatuima (tkivima), kao i procese koji se trenutno odvijaju u fiziologiji.

Tokom konsultacije, saznajemo o životnim stilovima osobe, kao što su san, ishrana i aktivnosti, kao i to koliko su usklađeni sa ritmovima prirode – stubovima ravnoteže zdravlja. Inspekcija građe pokreta, kože, jezika, očiju pruža nam važna dopunska saznanja o konstitucionalnom tipu, prisutnosti i vrsti toksina, i sl. Kada se odredi dijagnoza, ajurvedski konsultant daju klijentu odgovarajuće preporuke. O kakvim preporukama je reč? U zavisnosti od vrste neravnoteža, konsultant daje klijentu preporuke o najprikladnijim modalitetima Mahariši AjurVede za njegovo, specifično stanje. Konsultant može da posavetuje usavajanje izvesnih promena u ishrani, dnevnoj rutini, dijetetske suplemente, praktikovanje tehnike za redukciju stresa, kao što je vežba tehnike Transcendentalne Meditacije, lake telesne vežbe, kao što su Mahariši joga asane, neki od vidova aromaterapije (direktnu inhalaciju, komprese, kupke, ulja za masažu i sl.).


Gospodin Branko će konsultacije održati u subotu 07.03.2020. od 9 - 18h.

Cena ajurvedske konsultacije je 50eura.


KONTAKT INFORMACIJE ZA ZAKAZIVANJE:


Omega holistički centar Novi Sad
telefon: 065/83 12 489
e-mail: info@centaromega.com
Facebook stranica
Na vrh