email: info@centaromega.com

Cena: 2500din (1h)

Šta je Geštalt psihoterapija?


Geštalt terapija razvijena je od strane Fritz Perlsa, Laure Perls i Paul Goodmana, 1940. kao eksperimentalni i humanistički vid terpije koji predstavlja alternativu na konvencionalnu psihoanalizu. Reč gestalt potiče od nemačke reči koja u prevodu znači oblik ili forma i odnosi se na karakter ili suštinu nečega.

Fokus na sada i ovde

Oslonjena na svoju Zen budističku osnovu, savremena Geštalt psihoterapija u svom srcu ima holistički pogled po kome su ljudi neraskidivo povezani sa svojim okruženjem i nalaze se pod njegovim konstantnim i neposrednim uticajem. U ovom duhu veruje sa da empatija, razumevanje i bezuslovno prihvatanje svega što klijent donese, poboljšava terapeutski učinak. Ona stavlja akcenat na sticanje svesnosti o sadašnjem trenutku i aktuelnom kontekstu.

Kroz terapiju ljudi uče da otkrivaju osećanja koja su možda ostala potisnuta ili zamaskirana drugim osećanjima, da ih prihvataju i da veruju svojim emocijama. Takođe, potrebe i emocije koje su ostale potpuno neprepoznate i duboko potisnute, verovatno se ovde ponovo pojavljuju. Kroz ovaj proces osoba dobija novi doživljaj sebe i celokupna svesnost se podiže. Fokus na sada i ovde ne umanjuje i ne negira prošle događaje i buduće mogućnosti, u suštini, prošlost je povezana sa sadašnjim iskustvom. Ideja je da se izbegne nepotrebna opsednutost prošlošću ili da se ne stvori anksioznost prema budućnosti. Iskstvo iz prošlosti može se spomenuti tokom seansi tereapije ali klijent i terapeut će se fokusirati na istraživanje, koji su faktori iz prošlosti stvorili trenutno osećanje i kakav uticaj imaju na sadašnji trenutak.

Rad sa geštalt terapeutom

Geštalt terapija ne primenjuje specifične smernice, u suštini, terapeut ima svoj kreativni pristup u zavisnosti od konteksta i od karaktera svake osobe. Ono što je bitno jeste naglašavanje direktnog kontakta između terapeuta i klijenta, direktno iskustvo i eksperimentisanje „ šta i kako“- šta klijent radi i kako to radi „ovde i sada“.

Zajedno, teraput i klijent razvijaju šta se dešava sada i šta je suština. Terapeut se suzdržava od tumačenja događaja, usredsređujući se samo na neposredno, u sta se uključuje i fizički odgovor klijenta. Na primer, primećivanje suptilnih reakcija, kretanja, može dovesti osobu u sadašnjost, i na taj način pomaže klijentu da stekne bolji uvid u nacin na koji su njegovo fizičko i emocionalno telo povezani. Razmevanje unutrašnjeg jastva je ključ razumevanje akcija, reakcija i ponašanja. Geštalt terapija pomaže ljudima da preuzmu prvi korak ka svesnosti kako bi mogli da prihvate i razumeju svoje lične obrasce.email: info@centaromega.com

Cena: 2500din

Na vrh