Yoga nidra - umetnost opuštanja


Joga Nidra je tehnika progresivne relaksacije, koju je kreirao poznati jogi, Svami Satjananda i predstavlja sintezu drevne mudrosti joge i savremenih naučnih saznanja iz domena neuropsihologije. On je razvio integralni sistem duboke jogičke relaksacije, koji se kroz praksu pokazao, kao veoma delotvoran u prevenciji i redukciji stresa sa fizičkog, emotivnog i mentalnog nivoa postojanja.

Tehnika je jednostavna i zasniva se na receptivnoj svesnosti, a ne na koncentraciji. Cilj je da se vežbač uvede u tzv. hipnagogno stanje svesti, pozntao još i kao alfa stanje, a zatim se kreće u dublji rad sa emocijama i simbolima. Dok mirno i opušteno ležite na leđima, slušate instrukcije joga učitelja, koji vas vodi kroz vežbu u trajanju od 20-30 minuta. Prvo se progresivno opuštaju pojedini delovi tela i to u određenom redosledu. U ovom delu vežbanja dolazi do opuštanja i pročišćavanja nervnih, senzornih i motornih puteva. Redosled opuštanja pojedinih delova tela je determinisan rasporedom centara u kori velikog mozga, koji ih inervišu. Ta neuronska mapa tela se zove Homunkulus ( čovečuljak).

Zatim se od vežbača traži da doživljava dihotomna osećanja, kao što su težina - lakoća, toplota - hladnoća, zadovoljstvo – patnja, zadržavajući se samo onoliko koliko je potrebno na svakom od njih. Ovim se održava opušteno i svesno svedočenje konfliktnih i opozitnih emotivnih reakcija. Vremenom se takav unutrašnji stav prenosi i na svakodnevne životne situacije i mi postajemo zrelije ličnosti, jer se u nama javlja neprijanjajući pogled na život. Današnji brz tempo života, stres i nepovezanost čoveka sa prirodom glavni su uzročnici nastanka bolesti. Praktikovanje joge utiče na celokupno fizičko, mentalno i emotivno zdravlje, izbacuje nagomilani stres, tenziju i napetost, koji se nakupljaju svakodnevno u nama i puni nas pozitivnom energijom. Yogom razvijamo fleksibilnost, gipkost i opuštenost celog tela ali i um i emocije dovodimo u stanje opuštenosti i balansa. Prednost yoge u odnosu na klasičnu fizičku aktivnost je što ne aktivirate samo telo, nego i umu i emocijama pružate potrebnu aktivnost i opuštanje. Ovo se postiže pomoću fizičkih vežbi, tehnika disanja, tehnika meditacije i relaksacije.


Poslednji deo vežbanja se sastoji iz vizualizacije simbola, odnosno arhetipova. Ovde se vežbač već dovoljno opustio i dublja područja uma su mu dostupnija. Na ovom nivou se komunikacija sa podsvesnim obavlja putem slika, boja, unutrašnjih zvukova, jer to je jezik podsvesnog uma. Jedan simbol nosi u sebi poruku i mudrost, koju stotine i stotine reči ne bi mogle opisati. Ovde su iskustva kondenzovana u formi slika, čijom vizualizacijom oživljavamo svoja iskustva i potisnute impresije. One nam služe kao katalizator unutrašnjeg buđenja. Podsvesni i nesvesni utisci se oslobađaju, kako bi se integrisali u svesti. Aspirantu se spolja menja život, kao posledica unutrašnjeg oslobađanja. Duboki unutrašnji svet podsvesnog nam postaje bliži, jer se na ovaj način premošćuje praznina svesti između budnog stanja i nesvesnog. Rad sa simbolima je veoma praktičan i može nam pomoći ne samo u restruktuiranju celokupne ličnosti, već i boljem upoznavanju naših unutrašnjih potencijala. Praktičnost njihove primene se iskazuje i u mogućnosti korekcije mnogih životnih prepreka i svesnom usmeravanju toka života u skladu sa energijom naše namere.


Izvor: Joga Nidra – jogička tehnika duboke relaksacije www.vidyayoga.net


Na vrh